Skodder

røyse-0083

Vindusskodder produseres i følgende bredder og høyder:
Bredde: 39-49-59 cm Høyde: 59-69-79 osv. opp til 209 cm
Spesialmål leveres på bestilling.